Visie

Wij zijn van mening dat arbeid zinvol is voor mensen omdat zij enerzijds bijdraagt aan zelfstandigheid en een gevoel van eigenwaarde, anderzijds aan de ontwikkeling van de samenleving op het gebied van economie, zorg, en/of cultuur. Mensen in beweging krijgen en houden is de belangrijkste voorwaarde om arbeid te genereren.

Hierbij streven wij naar 'trajecten die zo lang als nodig en zo kort als mogelijk zijn'.
Iedereen heeft mogelijkheden. Al klinkt dit als een cliché, wij zijn hier van overtuigd. Vraagstuk is vaak of iemand de mogelijkheden ook zelf ziet. Is dit niet zo dan zal er zelden resultaat geboekt worden. Hoe simpel het ook klinkt: laat iemand zijn of haar mogelijkheden zien en ervaren, en succes komt vanzelf. Indien je iemand zijn mogelijkheden laat zien dan laat je hem ook gelijk de onmogelijkheden zien. Niet altijd prettig maar wel realistisch.

Dus in tegenstelling tot wat vaak gebeurt, het aanleren van diverse vaardigheden en in klasjes gericht solliciteren, beginnen wij met het simpele vraagstuk: wat kun je (nog) en waar worden die kwaliteiten gevraagd? Daarin biedt Polz'n de maximale ondersteuning en begeleiding om de individuele doelstellingen te bereiken.