Team

De consulenten van Polz'n zijn, vaak naast ervaring in het sociale spectrum, allen minimaal 3 jaar actief geweest in de zakelijke arbeidsbemiddeling. Door een bundeling van ervaring op P&O afdelingen, rekruteerwerkzaamheden en arbeidsbemiddeling bezit Polz'n over ruime kennis van de (lokale) arbeidsmarkt en haar bedrijven. De vele contacten die in het verleden door de consulenten zijn opgedaan worden nu gebruikt om banen te vinden en te creëren. Bij veel bedrijven zijn wij bekend en hoeven we de spreekwoordelijke "drempel" niet meer over om in gesprek te komen. Met een constante kwalitatieve dienstverlening kunnen wij deuren openen die voor anderen gesloten blijven.

De consulenten die ingezet worden binnen Polz'n reïntegratie hebben uiteenlopende kennis en ervaring op het gebied van o.a. :

 • Begeleiding van individuele en groepsdynamische processen
 • Coördineren en uitvoeren van reïntegratie bij ziekte en verzuim
 • Coachen van medewerkers met meervoudige (psycho sociale) problematiek
 • Het vaststellen en uitvoeren van de juiste wijze van begeleiding van medewerkers ten einde te komen tot het verwezenlijken van zijn ontwikkelingsdoelen
 • Begeleiden, motiveren en activeren van medewerkers (naar werk)
 • Het voeren van intake gesprekken
 • Regie voeren, bewaken, evalueren, volgen en beoordelen van reïntegratie trajecten
 • Coachen begeleid werken (jobcoach)
 • Doceren van werkgerelateerde disciplines

Het team kan, naast ruime werkervaring, bogen op de volgende behaalde studies:

 • HBO maatschappelijk werk en dienstverlening (specialisatie Welzijn)
 • Middle management
 • AOV
 • Verzuimconsulent
 • Sociologie
 • Personeelsmanagement