Succes

Netwerk

De consulenten van Polz'n zijn, vaak naast ervaring in het sociale spectrum, allen actief geweest in de zakelijke arbeidsbemiddeling. Door een bundeling van ervaring op P&O, recruitment en bemiddeling bezit Polz'n over ruime kennis van de (lokale) arbeidsmarkt. De vele contacten die in het verleden zijn opgedaan worden nu gebruikt om banen te vinden en te creëren. Bij veel bedrijven zijn wij bekend en hoeven we de spreekwoordelijke "drempel" niet meer over om in gesprek te komen. Met een constante kwalitatieve dienstverlening openen wij deuren die voor anderen gesloten blijven.

Individueel is het uitgangspunt

De basis van onze trajecten is aandacht voor het individu. De meeste trajecten zijn daarom op individuele basis. Polz'n is zich bewust dat groepsvorming bevorderend kan werken. Het uitwisselen van ervaringen is versterkend en motiverend. Ervaringen uitwisselen moet ook een positief en constructief karakter hebben. De consulenten van Polz'n zijn ook mensen met ervaringen en hebben de valkuilen privé en zakelijk leren kennen. Deze ervaringen delen zij graag en ze brengen daarnaast actuele kennis mee van de arbeidsmarkt.

Doelgericht

Iedereen heeft mogelijkheden. Al klinkt dit als een cliché, wij zijn hier van overtuigd. Vraagstuk is of iemand de mogelijkheden ook zelf ziet. Is dit niet zo dan zal er zelden resultaat geboekt worden. Hoe simpel het ook klinkt: laat iemand zijn of haar mogelijkheden zien en ervaren, en succes komt vanzelf. Indien je iemand zijn mogelijkheden laat zien dan laat je hem ook gelijk de onmogelijkheden zien. Niet altijd prettig maar wel realistisch. Dus in tegenstelling tot wat vaak gebeurt, het aanleren van diverse vaardigheden en in klasjes gericht solliciteren, beginnen wij met het simpele vraagstuk: wat kun je (nog) en waar worden die kwaliteiten gevraagd?