Polz'n reïntegratie

Reintegratie vanuit uitkering

Vanuit de WW, WIA, bijstand of ziektewet heeft u in veel gevallen de mogelijkheid om ondersteund te worden bij het vinden van een nieuwe baan.  Polz'n kan hierbij helpen. Lees verder...

Activering en werkervaring

Het bieden van een sluitende aanpak voor (langdurig) werklozen in een gemeente, door nadrukkelijk aandacht te besteden aan de combinatie van zorg, activering en reïntegratie met als uiteindelijk doel betaalde arbeid. Lees verder...

Loopbaanadvies

Zoekt u een coach? Weet u niet zeker welke stappen u wilt of kunt maken? Maak een vrijblijvende afspraak waarin we met elkaar kennis maken. Een traject moet bijdragen aan de doelen die u hebt. Dat is het uitgangspunt en daar zetten wij ons voor in. Lees verder...

Tweede spoor

In de Wet Verbetering Poortwachter staat beschreven hoe werkgever moet handelen wanneer zij te maken krijgt met een langdurig zieke werknemer. Werkgevers moeten tijdens (langdurige) uitval een reïntegratiedossier opbouwen waarin secuur beschreven staat wat gedaan wordt aan de reïntegratie van de zieke werknemer. Lees verder...

Jobcoach

Heeft u hulp nodig om goed te kunnen functioneren op de werkvloer? Vindt u het moeilijk om zelfstandig aan de slag te gaan? U kunt dan waarschijnlijk ondersteuning krijgen van een jobcoach van Polz'n. Een jobcoach wordt, na goedkeuringen, betaald door de uitkeringsinstantie. Polz'n helpt u bij het aanvragen van een jobcoach. Lees verder...